Krnansky-Misek_sam83_2018

Variant toho jakou uspořádat výstavu je nespočetně, ale přesto lze v jejich koncipování vysledovat určitou předvídatelnost. Spojení Luďka Míška a Davida Krňanského je však nečekané. Alespoň z důvodu, že jejich pohyb na umělecké scéně je zcela odlišný. Překvapivé zároveň je, že se před výstavou neznali. V názvu vyslovuje Sráč Sam spojnici vedoucí k jejich vzájemnému postavení, kterou byla v tomto případě vizuální konjunkce.