Josef Mandl, Svatá Ludmila, kolem 1902, Západočeská galerie v Plzni

Přednáší ředitel ZČG Roman Musil.

Doprovodný pořad k výstavě Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018.