Dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku z cyklu Collegium historiae artium, kterou přednese Milena Bartlová (UMPRUM) na téma Dva velcí muži českých dějin umění druhé poloviny 20. století. Paralelní životopisy Jiřího Kotalíka a Jaromíra Neumanna.

 

V knize o dějinách českých dějin umění mezi lety 1945–1969 se ukázalo, že pokud se na dějiny oboru díváme nejen jako na produkci textů, ale zajímá nás také jeho celkové fungování, patřili k nejvýraznějším osobnostem tehdejšího období Jiří Kotalík (1920–1996) a Jaromír Neumann (1924–2001). V období následujících třiceti let se jejich cesty více rozešly a oba lze v této době považovat za různé modely profesionálních trajektorií, přesto zůstaly jejich osudy propojené. Prezentace života a díla obou velkých mužů v klasické formě paralelních životopisů se pokusí prozkoumat komplexní otázky historického hodnocení z odstupu přibližně čtvrtiny století.

 

Celý program přednášek na první polovinu roku 2022 najdete zde.

 

místo konání: Ústav dějin umění AV ČR, zasedací místnost (sál 117)