„Arkadiusz  Karapuda je představitelem čisté malířské formy, která vychází z celkově tradičněji laděné výuky na polských uměleckých školách s důrazem na technologii. Vše, co se následně odehrává v divákovi, je již nadstavbou nad tento vizuální dojem.

Erik Sikora je protikladem tohoto přístupu, kdy se jeho umělecké činění nefixuje na umění – jakožto předmět, ale umění jako prožitek, přístup, ba samotný život. Své prožitky, myšlenky a podobně tedy zaznamenává na video a následně na youtube. Jeho tvorba je běžným divákem snadno reprodukovatelná.

U představení těchto dvou umělců však nejde o porovnávání. Jde především o představení fenoménu rozmanitosti uměleckého přístupu, kdy každá z dvou představených  tendencí má na uměleckém poli své místo.“

Arkadiusz Karapuda „Všude a nikde/Wszędzie i nigdzie“

vernisáž: 2. 2., kulturní dům, 18:00

Arkadiusz Karapuda (*1981), absolvent varšavské Akademie výtvarných umění, působí jako asistent ateliéru malby prof. Zw. Stanisława Baje.  Tvorba tohoto ateliéru má spíše tradiční výstupy, a tak i v Arkadiuszově tvorbě najdeme umně zobrazené prvky reality, které formálně poskytují surrealistický pocit bezčasí a nemísta.

Arkadiusz Karapuda o své výstavě: „Název výstavy je parafrází anotace zahajující Krále Ubu Alfreda Jarryho („v Polsku, tedy nikde”), vztahuje se k problematice místa a prostoru. To, co je představeno na povrchu obrazů, vybraných pro výstavu, to jsou místa přechodná, bezvýznamná, nepotřebná​. Na vystavených obrazech jsem se snažil umocnit dojem míst zbavených významu. Podobné motivy je možné najít ve fragmentech architektury, která nás obklopuje, přesto pro tyto obrazy neexistují žádné konkrétní prototypy.

Chtěl jsem,​ aby monumentální a působivá forma, použitá k malování vystavených děl, vtáhla do jejich nitra diváka, který by se stal hrdinou těch​to obrazů. Prostory nasycené intenzivními barvami mají povzbuzovat diváka k průniku zobrazeného světa, nabízejíc jenom: stěny, podlahy, stropy, průhledy, štěrbiny nebo zákoutí.​ Všechny tvoří místa, kter​á bychom mohli najít všude, tedy nikde.“

Erik Sikora „Omluvenka / Ospravedlnenka

vernisáž: 2. 2., knihovna, 19:00

Erik Sikora, který žije a pracuje jako výtvarný pedagog v Košicích, svá studia strávil jak na pražské AVU, kde čerpal z vlivu různých pedagogů, jak stálých, tak hostujících. Svou zkušenost si odnesl také z londýnské University of Arts. Mimo jiné je Erik Sikora absolventem prestižní Ceny Oskára Čepana za rok 2013.

Marta Fišerová (Dům umění, Brno): „Je neúnavným vynálezcem metod pro zlepšení našich životů, stává se samozvaným reportérem nebo tvůrcem svérázných klipů k vlastní hudební produkci. Ve své práci kloubí principy instruktážního videa, teleshopingu, reportáže nebo videa jako záznamu živé akce. Video, v neodmyslitelném DIY stylu, figuruje jako stěžejní forma a je prostředkem komunikace. Své záznamy autor takřka automaticky publikuje v tom nejpřirozenějším prostředí – na Youtube, a skrze své webové stránky – mají tak možnost se svobodně šířit sférami internetu. Jeho díla jsou i přes svoji živelnost velmi konzistentní – nabýváme dojmu, že umění se zcela rozpustilo v jeho životě a tvoří pevnou slitinu člověka a umělce Erika Sikory.“