Pozvánka na výstavu MOSTRA Z OSTRA

Aleš Hudeček se narodil v roce 1973 v Uherském Hradišti. Absolvoval Katedru výtvarné tvorby na Ostravské univerzitě (1992 – 1997, Daniel Balabán). Jedním z typických prvků Hudečkových obrazů je figurace. Často využívá fotografie, ve kterých narušuje původní námět zásahem čehosi nepatřičného. V řadě jeho pláten je přítomná nadsázka a vtip. O své tvorbě Hudeček říká: „Nejzávažnějším tématem mé tvorby je malba jako taková. Nejsem žádný samozvaný mesiáš, který pouze kritizuje společnost. Vlastně si tím vším řeším svůj osobní výtvarný vhled. Nedokáži zbavit místní umění jistých problémů, tak jako to nedokázal nikdo přede mnou. Snažím se jen na ně poukázat svým malířským sdělením. A to mě baví“. V současné době je Hudeček vedoucím Ateliéru užité malby na Střední umělecké škole v Ostravě. Žije a pracuje v Ostravě.

Více informací o autorovi: http://aleshudecek.blogspot.cz/

Jaroslav Koléšek se narodil v roce 1974 ve Šternberku. Absolvoval Katedru výtvarné tvorby na Ostravské univerzitě (1992 – 1997, Marius Kotrba) a doktorandské studium na Fakultě výtvarných umění v Bánské Bystrici (2009 – 2012). Působí jako vedoucí Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Laureát Ceny Rudolfa Schlattauera (2010) a Ceny Václava Chada (2003) aj.

Koléškova sochařská tvorba jakoby neustále balancovala mezi respektem ke klasickým sochařským pravidlům a k jejich opakovanému problematizování či dokonce záměrnému rozrušování. Dále je pro jeho tvorbu charakteristická polarita mezi měřítkově atrofovaným tvrdým militárním (díla Tlumiče, Panzer) a organicky změkčeným artefaktem (Sladkosti, 2000; Flower power, 2007). Jako jeden z nemnoha současných českých sochařů dokáže Jaroslav Koléšek držet linii skulpturálního materiálového a tvarového sochařství a přitom v jejím rámci i reagovat na současnost a to takovým způsobem, že anachroničnost média se díky jeho řemeslné bravuře pro autora rázem stává z handicapu velkou výhodou. Je jedním z těch, kteří dokážou nosným způsobem reagovat na tradici, aniž by ji pouze vykrádali či vyprazdňovali, aniž by ji pouze neuměle napodobovali. Vyrovnává se s ní naopak tak plnohodnotně a sebejistě, že jeho vlastní díla jsou dalším logickým článkem v jejím kontinuálním řetězení. Žije a pracuje ve Valašském Meziříčí a v Ostravě.

Více informací o autorovi: http://jaroslavkolesek.blogspot.cz/

Díla Hudečka a Koléška se na společných výstavách setkávají už od doby jejich ostravských studií. Oba byli členové umělecké skupiny VY3 (společně s Katarínou Szanyiovou).

MOSTRA Z OSTRA

Hudeček: Mostra je italské pojmenování ​pro výstavu v obecném smyslu slova, prostě něco jako u nás, když se řekne výstava. Z ostra je dvojsmyslné, buďto jako z Ostravy nebo ve smyslu z vostra :).“