Echofluxx 12 je festival novy´ch (zvukovy´ch a filmovy´ch) médií, vizuálního umění a
experimentální hudby. Ve dnech od 17. 4. do 21. 4. 2012 představí díla česky´ch i
zahraničních umělců. Vstup na všechny večery je zdarma.
V současném umění silně rezonují ozvěny hnutí Fluxus a jeho neustálého
zpochybňování vy´hradního postavení jednoznačně definovany´ch umělecky´ch a
hudebních proudů. Echofluxx 12 představuje rozmanitou škálu nového umění a
hudby, od experimentálního filmu přes poezii až po experimentální hudbu a
vy´tvarné umění v prostoru New Trafačka, která svojí architekturou a konceptem
místa naprosto podporuje multimediální charakter festivalu.
Během pěti večerů se představí čeští a zahraniční umělci experimentující v oblasti
zvuku a novy´ch médií. Jeden z těchto večerů je věnován umělcům ze sdružení early
reflections, které se soustředí na prezentaci a propagaci současné vážné hudby.
Součástí festivalu je prezentace studentů CAS – FAMU z ateliéru Martina Blažíčka,
kteří pro samostatny´ prostor připravili instalaci Místnost Zvuku.
Během konání festival je v členity´ch prostorech Studio Trafačka přístupná vy´stava s
názvem a tématem Everyday Nature, jenž představí práce sedmi umělců reflektující
fenomén každodennosti.

PROGRAM FESTIVALU

Útery´, 17. dubna: vernisáž vy´stavy Everyda Nature a instalace Místnost Zvuku v
18.00,(otevřené každy´ den po dobu konání festivalu); Lukasz
Szalankiewicz (Polsko); Marcus Bergner (Austrálie) a Marek Bouda (ČR); Michal
Cimala (ČR) a Aleš Zemene (ČR); Začátek programu ve 20.00.

Středa, 18. dubna: Daniel Hanzlik (ČR) a Pavel Mrkus (ČR); Dan Senn
(USA). Začátek programu ve 20.00.

Čtvrtek, 19. dubna: David Means (USA); Toine Horvers (Nizozemí) a Marcus
Bergner (Austrálie), Jose Pablo Estrada Torresca (Mexico) and Mojmir
Pukl (ČR). Začátek programu ve 20.00.

Pátek, 20. dubna: early reflections – koncert experimentální hudby (Markéta
Mazourová, Michal Rataj, Sylva Smejkalová, Quido Sen, Andrea Sodomka). Začátek
programu ve 20.00.

Sobota, 21. dubna: festivalová párty; Krzysztof Topolski(Polsko), Anja
Kaufmann (Švy´carsko) a Tessa Lee (MU); George Cremaschi (US); KPFRM/
Monstralego, TRON & PAUL ABRAHAM.

early reflections
Sdružení early reflections bylo založeno roku 2003 skladateli Sylvou Smejkalovou
a Michalem Trnkou jako občanské sdružení, jehož záměrem je aktivní podpora a
provozování soudobé vážné hudby. Během své existence se early reflections
vyprofilovalo v uměleckou platformu, na které se současná hudba úspěšně
konfrontuje také s jiny´mi žánry umění, např. pantomimou, vy´tvarny´m či
multimediálním uměním. V současné době se orientuje na oblast multimediálních
projektů s mezinárodní účastí. Stranou nezůstává ani trvalá prezentace hudebního
odkazu klasiků XX. století a tvorba žijících česky´ch autorů

MÍSTNOST ZVUKU
Instalace Místnost Zvuku je souborem nezávisle rozvíjeny´ch myšlenkovy´ch
konceptů kolem středového tématu zvuku a zvukového přístroje, které se v závěru
propojují v podobě společně vystavěné prostorové instalace pro festival Echofluxx
12. Předmětem zájmu jsou přístroje, které sloužily, nebo slouží k poslouchání,
radiopřijímače, reproduktory, zesilovače. Aniž bychom v nich hledali skrytou
poetiku, nebo přenesené vy´znamy, díváme se na ně jako na prosté objekty, zdroje
zvuku. Vytvořená situace v galerii je nečiní ničím jiny´m, než jsou. Hledá nové místa a
konfigurace pro jejich obvyklé funkce a zahrává si s našimi posluchačsky´mi návyky.
Vytavující umělci, studenti z ateliéru Martina Blažíčka CAS – FAMU: Kateřina Bílková,
David Šmítmajer, Jiří Rouš, František Ty´mal.

EVERYDAY NATURE
Everyday Nature – téma a název vy´stavy – představuje práce sedmi umělců, které
různy´mi způsoby reflektují fenomén každodennosti.
Slova Everyday (všední, každodenní, obyčejny´, běžny´, obvykly´, nezajímavy´)
and Nature (příroda, podstata, přirozenost, základní vlastnost, povaha, charakter,
nátura, nahota) tvoří nedělitelnou dvojici. Vy´znam jednoho slova je závisly´ na
druhém, navzájem se podmiňují a ovlivňují.
Dynamika tohoto vztahu se objevuje ve vnímání našich vztahů a prostředí, ve
kterém žijeme, v pohybech které vytváříme, v procesech jichž se účastníme.
Kurátor: Petra Vlachynská
Vytavující umělci: Michal Cimala, Linda Čihářová, Michal Kohút, Quido Sen, Dada
Tragorová, Martin Tůma, Diana Winklerová

Efemera of Prague (www.efemera-ephemera.org) – Organizátoři festivalu
Dan Senn (USA), Anja Kaufmann (Swiss), Sylva Smejkalová (Czech), Petra
Vlachynská (Czech), George Cremaschi (USA),and Caroline Daniel (Australia).