Výstava CEL londýnského umělce Eda Fornielese prozkoumává toxické a násilnické chování, jež vyvstává z patriarchální společnosti. Formou imerzivní dvoukanálové videoinstalace sledujeme záběry z Fornielesovy LARP rolové hry, v níž vystavil hyerarchickou strukturu, jejíž sociální vztahy jsou propletené agresí a brutalitou. LARP hra též zahrnuje shrnutí, v němž se účastníci svěřují se svými zkušenosti z CELu. CEL je pokus o pochopení původu destruktivního chování a snaží se nabídnout alternativní prostor pro zranitelnost a empatii.