Soubor tisků navazujících na ilustrace ke knize Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla.
Dobro- zlo, mnoho- málo, pomalu- rychle. Výstavní soubor navazuje na scénická čtení ze stejnojmenné knihy.