22. března 2019 od 18:00 GAMU organizuje komentovanou prohlídku výstavy Ekonomie sluchu za účasti kurátora výstavy Viktora Čecha, která bude pojata způsobem autorské performance. 

Ekonomie sluchu

7. 3. – 24. 3. 2019

Vystavující: Ivana Pavlíčková, Andrea Pekárková, Vít Svoboda

kurátor: Viktor Čech

Výstava Ekonomie sluchu klade akcent na nesamozřejmost toho, co se většinou snažíme vnímat jako přirozený stav – tedy recepci zvukových vjemů jako čiré informace, zbavené neustálého připomínání naší přítomné tělesnosti. Snaží se představit poslech jako tělesný a sociální jev, neoddělitelně spjatý nejen s naší biologickou podstatou i individuální sebeidentifikací ale i s mechanismy péče o sebe a komodifikace lidského těla.