Zatímco v raných sochařských objektech Eliáše Dolejšího (nar. 1982) byl více patrný zájem o vztah vnitřního a vnějšího prostoru, o plasticitu tvaru a jeho transformovatelnost, o hranici organické a technicistní formy, postupně expresivněji vystupovalo téma vědomí pomíjivosti. Úzce souvisí s dlouhodobým zájmem autora o výtvarné zprostředkování průniku rozmanitosti duchovních systémů, nalézání univerzální podstaty. Eliáš Dolejší zdůrazňuje specifičnost lidského bytí oproti principům přírodních říší. Pro prostor Galerie Dům vytvoří site specific instalaci.

 

Kurátorka: Iva Mladičová