Kryštof Kaplan, ze site specific souboru pro broumovský klášter, 2015, foto Ivan Pinkava

Sochařská výstava pěti autorů představí soubor prací z několika posledních let. Výběr děl abstraktní i figurativní formy charakterizují obecné termíny exprese, imaginace, mýtus, psychologie. Eliáš Dolejší plastiky a objekty z papírových tvarů a dřevěných struktur pojímá jako záznamy hlubokých sfér imaginace. Sochy a sochařské instalace Kryštofa Kaplana jsou vytvořeny ve velkorysém formátu, nesou silné psychologické významy, používají expresivní formu. Ta je charakteristická i pro sochy Vojtěcha Míči, reflexe žitých situací a parafráze různorodosti vizuálních a textových fragmentů. Sáva Spirova vytváří instalace-prostředí fantazijních odkazů, náznaků imaginativních příběhů. Erika Velická kombinuje objekty, kresby a grafiky v narativních instalacích, odkazuje k archetypálním tématům.