Eliáš Dolejší svými pracemi navozuje vjem specifické niternosti prostoru, kdy mizí pomyslné rozhraní vnitřního a vnějšího. Svědčí o tom řada jeho výstav a instalací site-specific charakteru, např. Očistec (kostel sv. Vavřince v Klatovech, 2015), Promluva (Synagoga na Palmovce, 2019), Čekání (Galerie Dům, 2021) a Obyčejné myšlenky (Pragovka Gallery, 2021).

  

Jejich sugestivní působení je založeno na součtu elementárního tvarosloví, specifické křehké exprese přítomnosti nalezeného či již použitého materiálu v kombinaci s plátkovým zlatem a stříbrem, a také zásadních obsahů. Ty směřují k vědomí podstaty bytí a jejich přítomnost je podložena autorovým intenzivním zájmem o filozofické texty reflektující principy různých náboženských a filozofických ideových systémů.

  

Aktuální velkoformátovou instalaci Mizení, zrealizovanou pro libeňskou synagogu, autor pojímá jako vlastní intimní výpověď k vyhrocenému charakteru současné doby.