designed by Katarína Jamrišková

Místa. Prostředí je pro autorku z mnoha důvodů klíčové. Valašské Meziříčí je místem jejího dětství, v Jubilejní kolonii žije. Jejich atmosféru a proměny zachycují vystavené grafiky. Nejedná se o sentimentální nebo nostalgický pohled, ale citlivou libelu. Citlivost, schopnost vidět pod povrch, zpochybnění jednoznačnosti výkladu a vnímavost smyslů činí z její tvorby jeden velký palindrom.

 

Knihy. Eliška Čabalová je ikonou v tomto náročném oboru. Výstava představuje kolekce mimořádných autorských knih a vazeb bibliofilií. Díky bravurní znalosti techniky autorka překračuje hranici uměleckého řemesla k volné sochařské tvorbě. Dokladem jsou knižní objekty z cyklu Zlaté knihy. Součástí výstavy jsou i knižní makety, které zachycují historický vývoj knihy a knižní vazby s příznačným názvem Vyhynulé formy.

 

kurátorka: Renata Skřebská

 

Místa & Knihy je druhá výstava z cyklu OSTRAVA SOBĚ. Cyklus výstav navazuje na dlouhodobou výstavní strategii představující autory, kteří k Ostravě mají úzkou vazbu (Hana Puchová, Daniel Balabán, František Kowolowski, Zbyněk Janáček, Petr Lysáček atd.). V souvislosti s aktuální situací otevřených/zavřených galerií jsme se rozhodli tuto linii zintenzivnit a rozšířit ji na celoroční program. V letošním roce budou představeni Václav Rodek, Eliška Čabalová a Marek Sibinský. Věřím, že vzájemně prospěšné partnerství s ostravskou kulturní scénou bude pokračovat i v příštích letech.

 

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.