Výstava Okulár přináší společnou instalaci autorské dvojice Elišky Hanuš a Hany Sommerové, které zavěsily do venkovní galerie Nonstrop tři průsvitné objekty z plexiskla, jejich tvarosloví vychází a přímo reaguje na podobu výstavní uličky. Divák je vytrhnut z každodenního vnímání okolního prostředí. 

 

Eliška Hanuš studuje ateliér Textilní tvorby na pražské UMPRUM a Hana Sommerová je studentkou malířského ateliéru u Roberta Šalandy na AVU. Společně pracují na výstavních výstupech, u nichž využívají své rozpětí mezi obory. Obě se vztahují k okolnímu prostředí, k jeho zaznamenávání, reakci a přetavení do vlastních vizuálních definic. Využívají abstrahování tvarů a citlivé barevné exprese. Hanuš se věnuje trojrozměrným objektům, textilu a papírovým kolážím, složeným z elementárních barevných prvků. Sommerová vychází z malířského vidění. Pracuje na subtilních akvarelech nebo na komponovaných fotografiích, kde překrývá focený záběr ručně vystříhanými papíry a fóliemi. Dochází k více či méně patrné modifikaci vybraného výjevu. Elementární koláže a komponované fotky se staly výchozím bodem pro společné dílo Okulár.

 

Autorky tedy vizuálně čerpají z výstavního místa. Všímaly si jeho detailů, barev a světelných proměn. Pro realizaci si vybrali tři segmenty jihlavské uličky, které převedly do barevných plexiskel. Vznikly tři ploché a poloprůsvitné objekty, které jsou za sebou zavěšeny v podlouhlém prostoru galerie. Barevná plexiskla se sčítají ve svých průřezech. Dohromady i zvlášť variují charakter ulice. Důležitý je pohyb diváka a moment dívání se skrze tvary. Instalace je oboustranná a v každé poloze je průhled tvary jiný. Hanuš a Sommerová se snaží o vytrhnutí návštěvníka/průchozího z jeho všednodennosti a zažitého stereotypu. Nabízí mu nový pohled, nové oči, nový okulár. Dvojice cíleně zavěsila panely do úrovně, která zamezuje volnou cestu uličkou. Procházející se musí zastavit, obejít skla, zamyslet se nad segmenty visícími v prostoru. Je to jakýsi jemný alarm k aktivaci pozornosti k okolnímu, veřejnému environmentu. Dalším vkladem je proměnlivost v čase. Na segmenty působí denní doba a počasí. Svit slunce panely rozjasní, barvy jsou výrazné a odráží se v nich světlo, když je nebe zatažené, jas potemní… Výstava žije svým vlastním životem a zrakový vjem se pro diváka v čase modifikuje. Je průchod ulicí po každé jiný? 

 

K výstavě je přichystán doprovodný program, který rozšiřuje myšlenky o potírání šedi každodenního dívání se na okolí. Dvojice vytvořila Sadu pro průzkumníka městské divočiny, která obsahuje papírové segmenty, které jsou vytvořené na stejném principu, jako panely v galerii. Průzkumník může chodit po jihlavském náměstí se souborem připravených tvarů, najít vyznačené body na mapě a hledat umístění barevných ploch v jeho pohledu na město. Před oči si tak vkládá vystříhané prvky a proměňuje viděný svět. Doprovodnou linku k výstavě si neváhejte vyzvednout na jihlavské radnici (Masarykovo náměstí 97/1). Hned za hlavním vstupem je informační okénko, kde vám bude sada průzkumníka (po sdělení slova Nonstrop) zdarma poskytnuta. Desky obsahují papírové segmenty, které reagují na 10 míst po jihlavském náměstí. 

 

Na mapě jsou vyznačeny barevné body. Dojděte ke zvolené lokalitě a vyndejte si tvar, který se barevně shoduje s vyznačeným místem. Papír držte před očima a pohybujte s ním všemi směry. Hledejte polohu, kde se sloučí s realitou. Segmenty tvarově vychází přímo z vybraných záběrů. Musíte jen najít správný úhel pohledu, kdy vám tvar sedne na obrysy střech, domů a výklenků… Procházejte se náměstím a objevujte nové výhledy na svět. 

 

Výstava v Malé Lazebnické v Jihlavě potrvá do konce června 2021.

 

Kurátor: Vít Kraus