Výstava Elišky Hanušové z Ateliéru Textilní tvorby na UMPRUM a Hany Sommerové z Ateliéru Malířství I. na AVU je druhým vítězným projektem letního open callu pořádaného Galerií NIKA ve spolupráci se Zónou pro umění 8smička a současně završením výstavní série, v rámci níž autorky prozkoumávaly a konfrontovaly východiska své vlastní tvorby, aby nyní, na závěr, vytvořily dílo společné.  

   

Podobně jako v pohádkovém příběhu, ke kterému odkazuje název výstavy, sledují Eliška a Hana pomyslně své vlastní stopy, které vedou až na Vysočinu, kde obě studovaly. Zavěšováním a vrstvením rozličných materiálů budují v prostoru Galerie NIKA vzpomínku na tento kraj, tichou a vydělenou od okolního ruchu. Otisky reálných míst se mísí s imaginací a výtvarnými přístupy obou autorek a ústí v monumentální prostorovou koláž, která nabízí únik z hektického městského prostředí.  

   

V rámci vernisáže proběhne hudební vystoupení:

ICHFORMA unplugged / clean dirt – kytara, zpěv, P´jin – perkuse/ 

   

Kurátorka výstavy: Kamila Huptychová

Grafika: Vítek Jebavý & Jirka Macků  

   

Výstava ve spolupráci s 8SMIČKA – zóna pro umění v rámci doprovodného programu výstavy Vrchovina, krabatina, mrchovina: Solitéři Vysočiny (8. 6. – 29. 9. 2019)