Výstava Tání hrany je poctou trojici význačných umělkyň, které svou tvorbou zasáhly do vývoje českého ateliérového sklářství druhé poloviny 20. století. Eliška Rožátová (*1940), Dana Vachtová (*1937) a Jiřina Žertová (*1932) zároveň představují tři naprosto odlišné tvůrčí přístupy v práci se sklem jako sochařským materiálem. Šíře jejich tvorby zabírá nejenom autorskou plastiku, ale i produktový design a mnohé realizace v architektuře.

 

Expozice prezentuje autorky v několika tvůrčích rovinách časově ohraničených od sedmdesátých do devadesátých let 20. století, kdy střídavě využívaly možností tavené skleněné plastiky, hutních objektů foukaných do formy či kombinaci skla s dalšími technikami a materiály, především malbou a kovem.

 

Výběr prací je podmíněn jak významem děl v rámci individuální tvorby, tak i vzájemnými konceptuálními spojnicemi, kdy se jejich tvorba zejména během osmdesátých let myšlenkově i materiálově přiblížila.

 

Autorky Elišku Rožátovou, Danu Vachtovou a Jiřinu Žertovou pojí nejen celoživotní přátelství a účast na mnoha výstavách a sympoziích u nás i v zahraničí, ale rovněž studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v legendárním ateliéru profesora Josefa Kaplického.

 

Kurátoři: Ján Gajdušek a Tereza Havlovicová

 

Museum skla Portheimka, Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

www.museumportheimka.cz