Videa Erika Sikory (*1986) organicky propojují žánry reportáže, instruktážního filmu a videoeseje. Autor se nám v nich představuje jako vynalézavý podnikatel, zlepšovatel nebo vychovatel. Provází nás přes fáze stanovení „problému“, jeho analýzu k návrhu řešení. Paradigmatickou roli v jeho tvorbě sehrál soubor videí Tvoridlo (2011). Sikora Tvoridlo charakterizuje jako přístroj-nástroj-osobu a vystavuje ho různorodým podmínkám a situacím, skrze které se sám otevírá tvůrčí aktivitě a spontánnímu jednání. Tvoridlo jako by pak stálo v pozadí jeho další práce. Třebaže v nich cílí na řešení konkrétnějších témat, takže bychom ho za to mohli začít považovat za angažovaného umělce, pořád provádí stejný průzkum: co je to kreativita a jakých podob nabývá, když je vystavena podnětům z reálného světa.
S kurátorem Jiřím Ptáčkem se Sikora domluvil na průřezové výstavě shrnující jeho práci od dob studií na AVU v Praze do současnosti. Sikora žije ve slovenských Košicích. Letos byl finalistou Ceny Oskara Čepána, slovenské obdoby Ceny Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let.