U příležitosti samostatné výstavy v galerii G99 autor představí svoji výtvarnou i hudební tvorbu ve volně pojaté autorské prezentaci. Práce Erika Sikory jsou neodmyslitelně svázány s jeho každodenním životem, zdá se, že umění a život se rozpustily v jeden neoddělitelný celek. Erik Sikora pracuje zejména s formátem videa, které mu slouží jako médium pro záznam živých akcí nebo instruktáží. Více info na webu Domu umění města Brna.