Erika Kovačičová dlouhodobě zpracovává formát knihy, který dekonstruuje pomocí grafických technik. Drobná písmenka knihy se zde stávají velkými, hlasitě mluvícími slovy, vystupujícími z graficky pojednané plochy. Tématem výstavy Texty mladé umělkyně a absolventky Fakulty umění Ostravské univerzity jsou strach a úzkost jako psychické fenomény dnešní doby. Prožitky, které jsou společností nejčastěji hodnoceny negativně, jako cosi, co by nemělo existovat a co by mělo být co nejrychleji potlačeno. Lze však ve strachu a úzkosti nalézt nějaký smysl? Je vůbec možné, je odmítnout? Nebo se mohou naopak stát východiskem?

  

Výstava představuje 10 velkoformátových grafik zachycujících autorský výběr výňatků z knih Jeana-Paula Sartra a Alberta Camuse. Stránky z knih existenciálních filozofů se zde vymaňují z obvyklých hranic intimních rozměrů, aby zanechaly stopu ve veřejném prostoru, a především se o něco více přiblížily kolemjdoucímu divákovi.

  

Erika Kovačičová (*1997) absolvovala magisterské studium na Fakultě umění Ostravské univerzity v ateliéru grafiky. V její tvorbě dominují práce zabývající se otázkami psychologického a filozofického charakteru. Věnuje se hlavně médiu jazyka a zkoumá možnosti dekonstrukce textových úryvků, při kterých využívá hru se slovy a techniku koláže. Obsahová stránka textů zůstává pro autorku neodělitelnou od grafické podoby, jako tomu je například v jejích dílech Cesta (2019) a Texty (2020).

 

Erika Kovačičová – Texty

26. 5. – 30. 6. 2021

Kurátorka výstavy: Žaneta Turoňová

  

Výstava je otevřena NONSTOP

(vystaveno za prosklenou stěnou Čítárny FF MU, divácky přístupné přímo z ulice Arne Nováka)

 

Akce je financována z grantu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů.