Ester Sabik – Butterfly wing, foto: archiv autorky

Mladá slovenská výtvarnice Ester Sabik pracuje převážné s analogovou fotografií, ale setkáváme se v její tvorbě i se site specific instalacemi, performance, videem či křehkými objekty. 

 

Ve své tvorbě vychází zejména z osobní zkušenosti, z bezprostředního pozorování přítomného a prožívaného. Zkoumá otázku duševního života, podvědomí a nevědomí a my jako diváci jsme konfrontováni s křehkostí života. U vystavených fotografií vnímáme něžnou poetiku a symboliku současného světa. Zároveň díla zaznamenají introspekci, zpomalení a zároveň uzavření a reflexi kterou jsme si všichni během pandemie prožili. V obrazech se odehrává mnoho silných emocí, vnitřních pocitů, bolest a křehkost. Ve fotografiích často zachycuje gesto, které vychází ze silného vnitřního impulsu člověka a také opakovaně zaznamenává proces bytí u živých organizmů a sleduje pomíjivost a cyklus žití.

 

Autorka se ve své tvorbě zaobírá otázkou duše a oduševnělosti světa. Její fotografie mají něžnou poetiku a symboliku, často až existenciální konotaci odkazující k archetypům, ke kořenům, k fundamentálním veličinám jako jsou světlo, čas a hmota.

 

Fascinuje ji křehkost přítomného okamžiku. Přes fotografii zkoumá život a smrt a nekonečné kreativní napětí mezi nimi. Cítí důležitost v ukazování a šíření citlivosti vůči Přírodě. V tvorbě často dává prostor na nový život věcem, které už svou hlavní funkci naplnily, stejně jako vidí krásu i tam kde bychom ji primárně nehledali. Svou roli jako umělce vnímá právě v šíření citlivosti vůči přírodě kolem nás i v nás. Vytváří živé obrazy za pomocí plesnivějící organické hmoty, a ty ve své absolutní podstatě odkazují na oduševnělost přírody, na přirozený nekončící koloběh „život-smrt-život.“,

 

Svou prací se snaží rozšířit povědomí o komplexnosti světa, o jemných mechanismech vícevrstvých vztahů, o tom, jak je všechno se vším propojené a postupně transformující. Uvědomuje si, že to, co tvaruje, tvaruje také ji samotnou, a tak se tento vztah tvůrčího procesu nachází v rozpínajícím se kruhu. Ten ovšem není jen jejím osobním kruhem tvořícím sebe sama. Je to kruh tvořený kolektivní zkušeností, který zároveň kolektivní zkušenost tvoří.

 

Ester Sabik je absolventkou Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě na katedře fotografie a nová média. V roce 2018 absolvovala semestrální stáž na Francouzské École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles. V roce 2020 byla její tvorba zahrnuta do Holandské publikace Fresh Eyes o 100 vycházejících fotografických talentech Evropy. Svou tvorbu vystavovala na mnoha kolektivních i samostatných projektech na Slovensku, v Čechách, v Polsku, Francii, Itálii i v Nizozemsku. Její fotografie se nacházejí v soukromých sbírkách, ale najdeme je například i na obálkách knih od vydavatelství INAQUE. V roce 2017 získala ocenění v soutěži Slovak Press Photo za sérii Metamorphosis of Beauty.