Hodiny slunce aměsíce

Eugen Brikcius (*1942) patří k nejvýznamnějším osobnostem českého akčního umění 60. let 20. století. Land artová akce Sluneční hodiny (1970) je vyvrcholením jeho tvorby, v české souvislosti té doby zcela ojedinělé. Cyklus fotografií zachycuje, jak Brikcius spolu s přáteli zaznamenává v lomu v Roztokách u Prahy hodinu co hodinu po celý den sluneční stín, vrhaný v zemi zabodnutou tyčí. Čekání si účastníci vyplňují při performanci Rudolfa Němce Kuklení. Obě tyto akce na výstavě zachycuje i krátký film. Pandánem Brikciusova díla jsou Měsíční hodiny (1991), které realizoval na základě autorova libreta Jiří Hlína. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.