První výstava nové sezóny v galerii Entrance představuje výběr děl z dlouholeté a koncentrované tvorby paní Evy Brodské. Ústředním dílem je trojice gobelínů věnovaná fenoménu světla, pro než jsme architektonicky upravili část výstavních prostor. K vidění jsou také tapiserie s motivy moře a přilehlé krajiny, které je pro autorku dlouhodobým zdrojem inspirace. Instalaci doplňuje ukázka akvarelů, grafik a fotografií z míst, která se v abstrahované podobě objevují ve velkoformátových tkaných obrazech, díky nimž se Brodská etablovala na poli současného výtvarného umění.

 

︎V rámci dernisáže výstavy budeme promítat krátký film Dany Balážové Eva a Lucie z roku 2022, věnovaný umělecké praxi Evy Brodské a Lucie Králíkové a přátelství, které mezí oběma umělkyněmi panuje. Snímek uvede autorka Dana Balážová.

 

Eva Brodská (*1937) je autorka monumentálních tkaných obrazů, které tvoří tradiční gobelínovou technikou. Jako materiál používá vlnu, často v kombinaci se sisalem. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru profesora Antonína Kybala, zakladatele moderní interpretace textilní tvorby. Od 60. let vystavuje na různých místech České republiky i v zahraničí. Její gobelíny, důsledně autorské, jsou koncipovány jako obrazy. Patří ke stěžejním dílům české textilní tvorby 2. poloviny 20. století. Autorka je členkou Umělecké besedy, její díla jsou zastoupena ve sbírkách významných muzeí a galerií.

 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a městské části Praha 6.