Výstava je věnována celoživotnímu dílu akademické
malířky Evy Činčerové, rodačce z Vysočiny, která celé své dětství a
mládí prožila v Jihlavě. V roce 1962 odešla studovat na pražskou
Akademii výtvarných umění, kterou ukončila v ateliéru grafiky prof.
Vojtěcha Tittelbacha v roce 1968. V 70. a 80. letech byla součástí
pražské umělecké scény, účastnila se řady výstav doma i v zahraničí, kde
byly její práce zastoupeny na četných mezinárodních bienále. Do Jihlavy
se vrátila nazpět s počátkem 90. let a žila zde až do své náhlé smrti
roku 2005.

Tato výstava si klade za cíl představit návštěvníkovi dílo Evy Činčerové
co možná nejkomplexněji. Na výstavě budou prezentovány všechny polohy
její tvorby, ať jsou to monumentální tisky žen, které představují
výsledek jejího tvůrčího vývoje, tak menší grafické listy sdružené v
narativní cykly, až po drobné grafiky. Pro všechny tyto formy je
společné silné expresivní sdělení – tíseň, neschopnost soužití, osamocení a neustálý boj, vnitřní napětí – 
a člověk, který je nositelem těchto pocitů. Eva Činčerová byla
bytostnou figuralistkou a svým dílem se tak řadí k vlně tzv. Nové
figurace, a to k její meditativnější poloze ztělesněnou existenciální
naléhavostí komentující sílící hodnotovou krizi konce 60. let, myšlenky a
pocity rezonující ve verších Vladimíra Holana, ke kterému se ve svých
dílech odvolávali spolu s Evou Činčerovou mnozí umělci.