Mladá malířka Eva Fajčíková je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Martina Mainera, kde tříbila techniku realistické malby. Na jejích plátnech můžeme spatřit vodní hladinu plnou vegetace a květů leknínů, sérii hořících kostelů, náboženské obřady nebo portréty žen inspirované starými módními magazíny. Tyto zdánlivě nesourodé cykly však mají jedno společné – neskrývají v sobě okouzlení krásou předmětného světa. Zdůrazněním krásy smyslově libých objektů v kombinaci s ironickým podtónem Eva odkazuje k jejich víceznačnosti a dodává jim, jako zažitému symbolu krásného, další rozměr, kterým je problematizuje.

  

Na připravované výstavě Mirage nám představí svůj nový cyklus maleb s jednotným prvkem fialové barvy, kde pracuje s tématem lidské mysli a její schopnosti vytvářet si iluze, které zaměňuje za realitu. Tak jako se v minulosti nechali lidé klamat a ovlivňovat například šarlatány, výkladem karet, spiritualismem atd., i dnes jsou oběťmi manipulací v podobě fake news, dezinformací, konspiračních teorií, ale i reklam nebo sociálních sítí, jež nám předkládají ideální obrazy našich životů. Nadměrná spotřeba, kterou nám diktují nadnárodní korporace ve své honbě za ziskem a která nám předkládá iluzi blahobytu, však v sobě skrývá nebezpečí plíživého vykořisťování našeho okolí. Tak jako lidé v minulosti, i my dnes stále odvracíme zrak od znamení přírody, která nám dává jasně najevo, že nepostaví-li se člověk své zodpovědnosti čelem, může nakonec požrat i sám sebe.