Kurátorka: Zuzana Jakalová

Nový výstavní projekt Evy Koťátkové pro prostor pro aktuální umění Prádelna Bohnice nese název Dvouhlavý životopisec a muzeum představ. Soustřeďuje se na roli životopisu v díle duševně nemocných tvůrců, ať už na sebe bere podobu textu, obrazu či každodenní performance.

Výtvarnice Eva Koťátková se ve své práci dlouhodobě věnuje institucionálním kontextům, které mají vliv na psychickou či tělesnou situaci jednotlivce a jeho sociální prostředí. Ať už se jedná o školu a vzdělávání nebo o psychiatrickou péči, autorka na ně reaguje s velkou dávkou fascinace a empatie. Zajímají ji zejména momenty každodennosti, možnosti a nemožnosti osobního prostoru, či fyzické limity kladené soubory pravidel spojených s výše zmiňovanými rámci. 

V připravované výstavě pro prostor pro aktuální umění Prádelna Bohnice se Koťátková zabývá tématem tzv. outsider art či umění art brut, ale také osobní a společenskou historií kreativity psychiatrických pacientů. Jejich rozmanité tvůrčí projevy komplexně interpretuje prostřednictvím výrazného sochařského, instalačního a kresebného jazyka, kterým poukazuje na příběhy a kontexty jednotlivých autorů. Součástí projektu je také sonda do archivu Psychiatrické nemocnice Bohnice, který Koťátková citlivě přetváří do podoby paralelních životopisů.

V průběhu výstavy budou v prostorách Prádelny Bohnice i v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice inscenovány živé obrazy, jejichž předlohou jsou vybrané motivy z děl art brutových tvůrců. Jejich svědky se budete moci stát každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci mezi 15:00 a 16:00 hodinou. Program bude aktualizován na facebookové stránce Prádelny Bohnice.

Realizátor projektu: Tolerdance, z.s.

Partneři projektu: Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha

www.pradelnabohnice.cz
www.facebook.com/pradelnabohnice
www.tolerdance.cz

Kontakt: katerina@tolerdance.cz