screenshot z filmu Justiční vražda Jakoba Mohra

V pondělí 9. května v 19 hodin bude mít premiéru nový film Evy Koťátkové Justiční vražda Jakoba Mohra. Projekce ve filmovém centru Cineport (NKP Důl Hlubina) proběhne za účasti autorky, která se zapojí i do následné debaty.

Eva Koťátková (*1982) patří mezi mezinárodně nejúspěšnější české umělce. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá různými bariérami, kterým člověk ve společnosti čelí. Zkoumá role a pozice člověka v sociálním systému a jeho osobním prostředí, ve kterém se každodenně pohybuje. Film Justiční vražda Jakoba Mohra je vyústěním výstavního projektu Dvouhlavý životopisec a muzeum představ, která proběhla v Prádelně Bohnice a okolních prostorách bohnické léčebny. Zachycuje divadelní koláž o případu psychiatrického pacienta a tvůrce Jakoba Mohra, který trpěl utkvělou představou, že veškeré jeho jednání řídí ošetřující lékař za pomocí zvláštního stroje.

Film (2016, 63 min) a představení vznikly v produkci organizace Are a za finanční podpory PLATO, Česko-německého fondu budoucnosti, Státního fondu kultury, Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy.

Více informací naleznete na webu PLATO a na Facebooku.

Justiční vražda Jakoba Mohra
Důl Hlubina – Cineport
pondělí 9. května od 18 hodin
vstupné 30 Kč