Film Justiční vražda Jakoba Mohra je vyústěním výstavního projektu Dvouhlavý životopisec a muzeum představ, který probíhal v Prádelně Bohnice a okolních prostorách pražské bohnické léčebny. Zachycuje divadelní koláž o případu psychiatrického pacienta a tvůrce Jakoba Mohra, který trpěl utkvělou představou, že veškeré jeho jednání řídí ošetřující lékař za pomocí zvláštního stroje. Ten Mohr zobrazoval na řadě svých kreseb v podobě dřevěné krabičky, z níž vycházejí paprsky či vlny, které procházejí Mohrovým tělem a získávají tak nad ním kontrolu. Kresba Justizmord (Justiční vražda) z let 1909 – 1910 je obrazem hromadné scény soudního procesu, snímané z několika navzájem se popírajících perspektiv, které ukazují Mohra v roli obžalovaného i ovládané oběti, lékaře jako odposlouchávače či manipulátora, ovlivňující stroj i instituci soudu, ve které Mohr identifikuje řadu přestrojených pacientů a lékařů, kteří podporují Mohrovu teorii monstrózního spiknutí proti jeho osobě. Kresba se stává dějištěm pro inscenované zasedání či neobvyklou konferenci, v níž je Mohr prezentován jako tvůrce, pacient i zločinec a v rámci níž si nejenom Mohrovy vize, ale i motivy a postavy jiných tvůrců art brut nárokují své právo na existenci. Zatímco Mohr nám podává zprávu o detailech soudního procesu, který se odehrává v jeho hlavě, do jeho vize vstupují zvenčí fragmenty jeho chorobopisu, záznamy o jeho trestných činech i rozbor kresby z hlediska jejích výtvarných kvalit.

Autorkou filmu je česká vizuální umělkyně Eva Koťátková (* 1982), která v roce 2007 stala laureátkou ceny Jindřicha Chalupeckého. Svým hravým, ale nikoliv povrchním způsobem zkoumá role a pozice člověka v sociálním systému a jeho osobním prostředí, v němž se každodenně pohybuje. Po projekci bude následovat debata s autorkou.

Film bude uváděn česky s anglickými titulky, 63 min

Vstupné: 80 Kč

Akce se koná v rámci projektu aniLAB 2017 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Film a představení vznikly ve spolupráci a produkci Are | are-events.org za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Státního fondu kultury, MK ČR, MHPM a PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava / Galerie města Ostravy a zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina.