Eva Koťátková, Justiční vražda Jakoba Mohra, 2016

Justiční vražda Jakoba Mohra
film Evy Koťátkové
kino Ponrepo
pátek 3. 3., 17:30 h 
vstup volný

Justiční vražda Jakoba Mohra (CZ, 2016, česky s anglickými titulky, 63 min) představuje divákovi případ psychiatrického pacienta a tvůrce Jakoba Mohra, který trpěl utkvělou představou, že veškeré jeho jednání řídí jeho ošetřující lékař za pomocí zvláštního stroje. Ten Mohr zobrazoval na řadě svých kreseb v podobě dřevěné krabičky, z níž vycházejí paprsky či vlny, které procházejí Mohrovým tělem a získávají tak nad ním kontrolu. Kresba Justizmord (Justiční vražda) z let 1909 – 1910 je obrazem hromadné scény soudního procesu, snímané z několika navzájem se popírajících perspektiv, které ukazují Mohra v roli obžalovaného i ovládané oběti, lékaře jako odposlouchávače či manipulátora, ovlivňující stroj i instituci soudu, ve které Mohr identifikuje řadu přestrojených pacientů a lékařů, kteří podporují Mohrovu teorii monstrózního spiknutí proti jeho osobě. Kresba se stává dějištěm pro inscenované zasedání či neobvyklou konferenci, v níž je Mohr prezentován jako tvůrce, pacient i zločinec a v rámci níž si nejenom Mohrovy vize, ale i motivy a postavy jiných tvůrců art brut nárokují své právo na existenci. Zatímco Mohr nám podává zprávu o detailech soudního procesu, který se odehrává v jeho hlavě, do jeho vize vstupují zvenčí fragmenty jeho chorobopisu, záznamy o jeho trestných činech i rozbor kresby z hlediska jejích výtvarných kvalit.

Hrají
Jakob Mohr: Jan Lepšík
Lékař: Jiří Fadrhonc
Soudce: Richard Němec
Žalobce: Kryštof Bartoš
Matka: Marta Vítů
Ředitel Prinzhornovy sbírky Thomas Röske: Thomas Röske
Patentový úřad: Marie Fröhlichová
Studentka: Anna Peřinová
Dvouhlavý zapisovatel: Dominik Migač a Marie Švestková
Hlava s nohama Karla Brendela: Hana Polanská Turečková
a další herci, fiktivní postavy i pacienti a zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Bohnice

Námět, scénář, režie: Eva Koťátková
Producent: Are | are-events.org, Zuzana Blochová
Režie filmu: Tomáš Luňák 
Hlavní kamera: Aleš Hart
Střih: Anna Johnson Ryndová
Záznam a mix zvuku: Adam Levý
Scéna a kostýmy: Eva Koťátková, Tereza Černá, Jaro Dufek, Radka Josková, Jiří Merčák, Marie Vařeková
Hudba: Aid Kid
Produkce představení: Marie a Radka Vařekovy
Produkce filmu: Martina Knoblochová

Film a představení vznikly ve spolupráci a produkci Are | are-events.org za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Státního fondu kultury, MK ČR, MHPM a PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava / Galerie města Ostravy a zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina.