Hermetismus je jednou ze spirituálních nauk, jež se zrodila v renesanci. Dnešní tzv. zelený hermetismus aktualizuje odkaz konce quattrocenta v kontextu environmentálních problémů současnosti. Jedná se o duchovní přístup k otázkám ekologie. 

 

Eva Skopalová je teoretička umění, kritička a kurátorka, doktorandka Dějin umění na FF UK a mimo jiné též absolventka Fulbrightova stipendia na New York University v USA. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, především perspektivou anachronismu a jejím dopadem na dějiny umění. Ve své přednášce se zamyslí nad tím, zda a jak může renesanční vědění vyházející z hermetismu a alchymie odpovídat na potřeby dnešní společnosti.