V současné době žije více než polovina světové populace v městských oblastech a tento počet se neustále zvyšuje. Člověk čím dál tím více ztrácí sepjetí s přírodou. Nechává se obklopovat divočinou městské civilizace s křiklavými reklamními panely a nejčastěji hledá odpočinek v pohodlí svého bytu. Ti šťastnější nachází útočiště v parcích či zahradní zeleni obklopující jejich domy. Lidská existence je ale velice komplexní a krajina a otevřený prostor v proměnách svých scenérií a nálad hrají v našich životech nezanedbatelnou roli – jsou pro nás životní nutností. 

 

Podle celosvětového výzkumu realizovaného dle zadání Vitalije Komara a Alexandra Melamida v letech 1993 až 1997 je nejvíce žádaným námětem ideálního uměleckého díla (obrazu, který umístěný v našem bytě, by v nás vzbuzoval pozitivní emoce) „realistická modravá krajina s vodní scenérií”

 

Oddáme se tedy v městských aglomeracích „modrému snění”

 

Jak asi budou vypadat obrazy zavěšené na stěnách našich městských bytů, které nám zprostředkují zkušenost „modravých dálek”, nám tak vzdálených?

 

Evžen Sobek zachycuje ve svých sociálně zaměřených fotografiích jeden určitý a specifický jev soudobého trávení volného času. Modré snění je o lidech, o návratu individualizovaného jedince zpět k neurbanizovanému způsobu života, k volnému prostoru, krajině; o jeho soužití s vodním živlem. Je o lidech, kteří utíkají před vlastními problémy, od běžného života, a budují si své soukromé a vysněné „nebíčko na zemi“. Výstavu tvoří dva autorovy cykly, v nichž předkládá autentické momenty reality na hranici dokumentární a inscenované fotografie. V autorském projektu Life in Blue, jenž vznikal v oblasti tří novomlýnských přehradních nádrží, mapuje fenomén volnočasových aktivit „víkendových lidí“, kteří si na březích obří prázdné plochy pálavské krajiny vytvořili svůj druhý domov v pitoreskních příbytcích. Na Modrý život navázal Sobek kapitolou Europe in Blue (od r. 2010) z různých míst rekreačních letovisek z Německa a Česka.

 

Výstavu doplní dosud neuzavřený cyklus fotografií Evžena Sobka z USA s názvem 267.277 Square Miles of Heaven.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.