tranzit vás srdečně zve na

Přednášku a seminář s EWOU MAJEWSKOU v rámci projektu Feminist (Art) Institution
Za feministickou (uměleckou) instituci. Křehký odpor jako metoda.

Přednáška: v pondělí 22. května, 19:00, tranzitdisplay, Dittrichova 9
Seminář: v úterý 23. května, 10:00, tranzit office, Dittrichova 13

Přednáška se bude zabývat problematikou související s vytvářením feministické instituce – počínaje klasickými feministickými otázkami, jaké vznesla například v roce 1971 Linda Nochlin ve svém díle „Guerilla Girls“: Proč neexistují žádné významné umělkyně?či Musí být žena nahá, aby se dostala do muzea umění?“ nebo otázkou „Musí být žena mrtvá, chce-li se dostat do umělecké sbírky?“, kterou položila polská umělkyně Zuzana Janin v roce 2017. Tyto i další otázky kladené feministickými umělkyněmi a kurátorkami jsou motorem dějin feministického umění a zajišťují potřebný kontext projektům feministických uměleckých institucí, včetně těch prezentovaných v přednášce. Než se k nim však propracujeme, musíme se nejprve vyrovnat s jiným problémem, a to s konceptem „génia“ a „obscénního. Myšlenka slabosti, zásadní pro některé feministické umělkyně, včetně těch z východní Evropy, jako Ewa Partum, a přítomná například i v analýzách politické transformace a avantgardy od Václava Havla či Borise Groyse, nám pomáhá v úvahách o feministické umělecké instituci vycházející ze semi-periferních rekonfigurací běžného.

Ewa Majewska je feministická filosofka kultury. Jako hostující profesorka přednášela na Kalifornské univerzitě v Berkeley (BBRG) a obdržela stipendia švédské Univerzity v Örebru, vídeňského Institutu humanistických studií (IWM) či berlínského Institutu pro kulturní výzkum (ICI). Je autorkou dvou monografií a spolueditorkou čtyřdílné publikace o neoliberalismu, politice a vzdělávání. Publikovala přes 50 článků a esejí v periodicích jako Signs, e-flux, Nowa Krytyka, Przegląd Filozoficzny, Przegląd Kulturoznawczy, Kultura Współczesna, Le Monde Diplomatique (PL) i řadě sborníků. V současnosti spolupracuje s berlínským ICI a zároveň působí jako docentka Katedry svobodných umění Varšavské univerzity.

——————————————————————————-

Semináře se účastní uzavřená skupina lidí (umělci, kurátoři a kritici z ČR a SR), kteří se snaží nalézt obecné principy, jimiž by se dala definovat feministická (umělecká) instituce.  Cílem seminářů je formulovat zásady, jichž by se mohli držet a které by zároveň mohly vyvolat další debatu o sexismu v uměleckých institucích v ČR, SR i jinde. Semináře jsou zaměřeny na výměnu poznatků a zkušeností. Jednotlivá setkání budou trvat přibližně 1,5 až 2 hodiny. Registrace na seminář je možná e-mailem: office.cz@tranzit.org ).

Přednáška a seminář se uskuteční v anglickém jazyce.

 


tranzit.cz
iniciativa pro současné umění/ initiatives in contemporary art
Dittrichova 13/349, Praha 2
www.tranzit.org

hlavní partner/main partner: ERSTE Foundation
podpora/support: Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 2
mediální partner/media partner: A2 kulturní čtrnáctideník, Rádio 1