Přednáška z cyklu O nové Brno – moderní architektura, design a umělecké řemeslo. Exkurs do historie Spojených uměleckoprůmyslových závodů v Brně. Přednáší: Mgr. Jindřich Chatrný.

 

UP závody se v meziválečném období staly se svými cca 1700 zaměstnanci největší a nejprogresivnější nábytkářskou firmou ve střední Evropě, která do jisté míry ovlivňovala vývojové trendy bytové kultury i mimo své územní teritorium. Nábytek, který Spojené UP závody vyráběly, ve své době naplňoval ideál praktického, jednoduchého, estetického, levného a zejména variabilního bytového zařízení. Oceňována je především komplexnost meziválečné produkce, efektivní řízení firmy, šíře a rozmanitost sortimentu, ale též kultivovaný způsob prodeje a účinné působení dobové propagace. Značka UP se stala synonymem kvality i dobrého vkusu.