První veřejná prezentace dlouhodobého projektu Expanded performance se zabývá vztahem živé akce a jejího záznamu. Pokládá si otázku, kdy samotný záznam přestává být odkazem k uplynulé akci a stává se uměleckým dílem své vlastní vizuální podmanivosti, nositelem autentických významů. Současně se zajímá o to, zda proces dokumentování živé akce dává příležitost k jejímu mytizování, k rozostření hranic mezi realitou a legendou.

Zatímco Expanded performance představuje více méně kurátorskou, racionalizující linku výstavy, její druhý název Cynická láska podle Starého Zákona odkazuje k niterným, individualizovaným tématům jednotlivých autorů. Trojúhelník zde hraje více-významovou roli. Je geometrickým útvarem představujícím specifický způsob abstrakce živé akce, zároveň asociuje náboženský význam trojjedinosti, je symbolem inter-personálních vztahů, lásky k přítomnému i minulému.

Kurátoři: Jana Písaříková, Tomáš Hodboď

Vystavující a kurátoři jsou studenti a absolventi Fakulty Výtvarných Umění v Brně.