EXPOZICE REDITUS LEONINA

Expozice Reditus Leonina byla otevřena 23. května 2017.

Cílem expozice je navrátit život do prostor 2. nadzemního podlaží zámku Žerotínů, zpřístupnit jej nejširší veřejnosti, uskutečnit jej místem střetávání s historií a kulturou a to i v podobě edukativního a animačního programu. Připravené expozice nemají být tradiční zámeckou instalací prezentující pouze dobové interiéry, dobový mobiliář a seznamující s „pouhou“ historií objektu, ale chtějí návštěvníky seznámit s celou historií rodu Žerotínů v náležitém kontextu pro místo a město, ale i s významem a úlohou v dějinách středoevropského regionu. Historie objektu k tomuto neobvyklému náhledu přímo vyzývá. Město Valašské Meziříčí má mimořádně dlouhou a kontinuální svázanou s tímto rodem. Žerotínové získali Valašské Meziříčí již v roce 1547 a majetky si zde drželi až do 20tých let 20. století. Takovou tradicí se nemohou pochlubit ani proslulejší žerotínská sídla (např. Bludov, Velké Losiny). V držení panství se navíc vystřídaly hned tři rodové linie (valašskomeziříčská, slezská a losinská větěv).

První část, zámecké komnaty, klasickým způsobem prezentuje zámecké interiéry první poloviny 19. století s typickým nábytkem, dekoracemi, uměním, užitnými předměty a běžnými artefakty každodenního života panstva. Další čast, samotné těžiště expozice Reditus Leonina, představuje tento významný moravský rod jako celek. Mapuje jeho působení v místě a městě v průběhu celé historie, tedy od 13. století do století dvacátého. Postihuje celou oblast vlivu, vedle Čech a Moravy také příhraniční přesah, který představuje působení a majetky ve Slezsku (Polsko) a v Uhrách (Maďarsko, Slovensko). Komplexně tak představuje jak hospodářské aktivity rodu, tak jeho aktivity v oblasti kulturní, umělecký a vzdělávací mecenát nebo vliv a podpora sakrálního umění.

Expozice by měla být vnímána jako dynamická a aktivní. Je plánovaná její proměnnost a prezentace dalších uměleckých děl při dodržení logiky expozice. Ve spolupráci s ostatními žerotínskými sídly (i příhraničními) by se Valašské Meziříčí mělo zapojit do žerotínských slavností apod. Samotná expozice by měla být otevřeným místem pro aktivní získávání informací a živé střetávání s historií, kulturou a uměním doby minulé i současné. 

EXPOZICE JOSEF IGNÁC SADLER

Expozice Josef Ignác Sadler byla otevřena 16. září 2016.

V rámci druhého nadzemního podlaží MaGC je prezentována i tvorba barokního malíře Josefa Ignáce Sadlera (1725 -1767). Tento významný barokní malíř vyzdobil svými freskami zámeckou kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista, jedinečný a vzácný doklad barokního nástěnného umění ve městě a okolí. Umění J. I. Sadlera je jedinečné svým stylovým zaměření, představuje akademickou římskou malbu. V rámci expozice mají návštěvníci možnost nejen vidět Sadlerova díla, ale i zístat informace a přehled o životě barokního umělce, způsobu freskové malby nebo tvorbě a životě jeho učitelů a současníků, kteří se liší svým malířským pojetím od Sadlerova rokokově podbarveného akademického ladění. 
Na tuto expozici samozřejmě navazuje zámecká kaple Smrtelných úzkostí Krista, do které mají návštěvníci možnost nahlédnout z bývalé zámecké oratoře. Sádlerových nástěnných realizací není mnoho, o to více jsou dochované malby ve Valašském Meziříčí cenné! Restaurátorské práce v kapli byly zahájeny v dubnu roku 2017.