Francouzští umělci žijící v Praze, Kristof Slussareff a Michael Gimenez, rádi experimentují s formami a taktikami, které vytváří nové technologie a nová média.

Michael Gimenez se ve svém díle snaží porovnávat různé způsoby komunikace a výrazy užívané v médiích, abychom mohli lépe a jinak pochopit různé prvky – informace, líčení událostí, obrazy – které vytváří naše současné dějiny. Jeho nejnovější díla, z nichž dvě uvidíme na výstavě {Exuvies}, se zaměřují na nové komunikační způsoby vytvořené „internety“, jež vyzývají naše klasické schopnosti posuzovat líčení událostí kolem nás. Jeho tvorba má mnoho společného s novými výtvarnými a dramaturgickými výzkumy Kristofa Slussareffa našeho vztahu k novým technologiím, proměnám a dramaturgii. Během svých instalací používá interaktivitu, jenž však omezuje do role katalyzátoru, který divákovi umožní vytvořit si nový vztah ke kódům dramaturgie a filmu.

Kurator : www.anemicfestival.cz