V Pragovka Gallery proběhne již 16. 6. v 18:00 zahájení nové výstavy s názvem Age of No Heroes. Jejími autory jsou umělci Filip Dvořák a Martin Kolarov, které můžete v rámci doprovodného programu osobně potkat na komentované prohlídce. Výstava potrvá do 23. 7. 

 

Do galerie Pop-Up jsme připravili druhou epizodu série výstav Age of No Heroes. Hlavním motivem této výstavy je napětí mezi prožitky každodennosti a velkými romantickými představami o změně světa. Mezi osobním a veřejným. Intimním a celospolečenským. 

 

“Výstava se skládá z několika objektových obrazů, které si půjčují estetiku bílých vlajek či drapérií barokních sousoší. Představují stopy pohybu destrukce, nehybné pomníky větru, zastavené v čase. Jsou součástí připomínky něčeho velikého, revolučního a zásadního, stejně jako mohou být záclonou na okně vašeho bytu, do které se opřel jemný letní vítr. Ve stejnou chvíli také nápadně připomínají tapety na zdech interiéru tohoto bytu. Obrazy nesou jemné rostlinné vzory představující idealizované uspořádání přírody zastavené v nejzajímavějším okamžiku jejich růstu. Květinové ornamenty inspirované hnutím Arts and Crafts, kterými probleskují pohledy na zapadající slunce. Zajímá nás souhra, nesoulad i vzájemné ovlivňování těchto dvou světů vnitřního a venkovního, toho který je prezentován ven a toho, který si chráníme a je jen náš. Důležité je proto pro nás i architektonické členění výstavy. Zeď uprostřed galerie rozděluje prostor na dva celky. Jeden zdůrazňuje čistotu ideálního galeríniho prostoru zatímco druhý tvoří zinscenovaný sklad. Oba slouží k vystavování obrazů. Jeden se však snaží být reprezentativní, druhý neskrývá svou provizornost a dojem zákulisí kam by se vlastně nemělo. Tyto celky jsou propojené úzkými průchody, vedoucími kolem centrálního sloupu galerie. Instalace zdi ctí a dává vyniknout původní architektuře výstavního prostoru a stává se tak jeho součástí.”

 

Filip Dvořák (*1990) a Martin Kolarov (*1993) vystudovali v ateliéru malby Jiřího Černického a Marka Meduny na pražské UMPRUM. Netvoří žádnou oficiálně definovanou uměleckou dvojici. Každý má svou uměleckou praxi, jejíž témata a formy se v určitých bodech potkávají. Převážně pracují s médiem videa, malbou, objektem a jejich kombinacemi. Ve svých dílech si často pohrávají s interpretací historie a její aktualizací. Propůjčují si historické prvky, které kladou do fiktivních skladeb. Proplétá se v nich patetická symbolika s modernistickým designem, odhodlání hrdinů, současná estetika a veřejné s osobním. V současnosti rozvíjí dvě dlouhodobé seriálové linie, jejichž jednotlivé epizody na sebe volně navazují a vyrůstají jedna z druhé. V rámci Age of No Heroes reflektují společný zájem o práci s historií, různorodými materiály a důrazem na prožívání každodennosti a zároveň velkých romantických témat. V druhé sérii, která nese název Awkward Handshake se soustřeďují především na spolupráci a vizuální manipulaci děl dalších autorů pracující převážně v médiu malby a kresby. 

  

DOPROVODNÝ PROGRAM

26. 6. Komentovaná prohlídka s umělci 

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Naše galerie nabízí také edukační programy pro školy ve formě komentované prohlídky a workshopu, přihlašovat na ně se můžete na e-mailu: lektori.pragovkaforart@gmail.com nebo telefonu: +420 733 120 550 . 

 

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a městkou částí Prahy 9.