Osobitý francouzský
umělec Fabrice Ainaut v galerii Závodný  poprvé představuje českému publliku svoji tvorbu, která využívá nové možnosti spjaté s rozvojem počítačem řízených technologií.

Své autorské
postoje postupně formoval, rozvíjel a konfrontoval i díky působení
v ateliérech Carmela Ardena Quina, Julia Le Parca a Ivana Contrerase
Bruneta, výrazných osobností moderního umění 20. a 21. století.

Po studiích
na výtvarné škole žil Fabrice Ainaut v Africe, tato země ho inspirovala
silnou vizualitou domorodého primitivního umění i podmanivou rytmickou hudbou.
Tuto zkušenost podvědomě přenáší i do svých světelných objektů, které se
v prostoru pohybují, a do sérií sofistikovaných nástěnných reliéfů.

Forma,
světlo a pohyb tvoří základní osu Ainautovy tvorby. Puristicky bílé reliéfní
struktury přecházejí v serielních řadách do struktur v konstastní
černobílé barevnosti. Některé z nich se svou segmentací blíží opartovým
zobrazením a vytvářejí iluzi pohybu.

Skutečný
pohyb nabízejí variabily v prostoru, jejichž jednotlivé části se dají
mechanicky natáčet a pohybovat kolem svislé osy. Dalším krokem je pohyb
objektů, který již není způsobován fyzickým působením diváka, ale je
předprogramován a řízen počítačem.

Každý
z objektů má svůj vlastní pohon a vlastní počítačovou animaci. Natáčí se a
„tancuje“ v prostoru v rytmu, který mu předdefinuje sám autor.
Vizuální stránku pohybu artefaktu umocňuje světelná neonová animace, která je
rovněž programována pro každý objekt zvlášť.

Proměny
barevné světelné atmosféry, změna polohy jednotlivých objektů, které jsou
prezentovány v početnějších skupinách, i změny v rychlosti jejich
pohybu, nabízejí množství variací a kombinací v prostorovém uspořádání.
Celek pak působí velmi emotivně, koexistence jednotlivých rozpohybovaných
objektů v prostoru evokuje nenucenou animální živost.

Fabrice
Ainaut velmi často své třídemenzionální objekty fotografuje a následně
fotografie upravuje jako světelné boxy. Vytváří tak nové série nástěnných
obrazů, které zůstávají v úzké vazbě na prostorová díla.