16. 10. v 18 h při zahájení výstavy Místo obrazu proběhne „u kávomatu“ přednáška „ Faltering fearlessly “ australského umělce Marcuse Bergnera na téma vztahu mezi malbou a filmovým obrazem. Marcus Bergner představí výňatky ze svého filmu “ The Surface “, který je součástí výzkumného projektu zabývajícího se vztahem filmového obrazu a malby v historických souvislostech a v současnosti, pohovoří o funkci filmu jako uměleckého díla a představí řadu krátkých filmů dalších umělců, které se dotýkají tohoto tématu.

PhD., PhDr. Marcus Bergner, narozen 1956 v Melbourne, prožil velkou část svého života v Římě a Londýně. Po absolutoriu uměleckých studií na Victorian College of Arts byl na přímluvu švýcarského umělce Dietra Rotha přijat na uměleckou akademii v německém Braunschweigu, kde v letech 1981-83 studoval experimentální film a malířství. Natočil více než 20 experimentálních filmů znamých v Evropě, Austrálii i Americe. Od poloviny 80.let člen australské skupiny fónické poesie a performance Arf Arf, jejíž tvorba zahrnuje více než sto jevištních představení nejrůznějšího druhu. Skupina podnikla dvě rozsáhlá turné do osmi evropských zemí, existuje řada publikovaných materiálů, nahrávek a rozhlasových pořadů. Marcus Bergner se rovněž podílel na vzniku experimentálního dokumentu The Thread of Voice inspirovaného tvorbou skupiny. V rámci postgraduálního studia na Melbourne University a Victorian College of Art se zabýval výzkumem intermediálních vztahů mezi experimentálním filmem a experimentální literaturou, současnou výtvarnou tvorbou a novými estetickými teoriemi.