Vizuál výstavy Falza? Falza!

Komentované prohlídka výstavy s historičkou umění Markétou Ježkovou.

 

Doporučujeme nákup vstupenek v předstihu online. Každý účastník starší 6 let je povinen mít nasazen respirátor daných parametrů nebo nanoroušku a prokázat se potvrzením o ukončeném očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů. Potvrzení je nutné mít s sebou kvůli případné kontrole hygieny na místě. Bez prokázání se jedním z těchto dvou uvedených způsobů nelze umožnit vstup na akci.

  

místo setkání: u pokladny Šternberského paláce

rezervace: GoOut