V rámci letního kina na Pragovce budou promítány dva filmy studentů FAMU. Filmy představí s Petrem
Buňatou Alexandra Hroncová ze Studia FAMU.

Komplex epopeje
(Jan Strejcovský, 2017, 55 min)

Úvahy o významu legendárního díla pro současnou společnost na pozadí výstavy v Tokyu. Kunsthistorici,
filosofové, politici, dědici i japonští sběratelé se v živých obrazech přou i doplňují, splétajíce předivo
úvah, v němž není snadné dopátrat se jednoznačných závěrů, které ale přesvědčivě dokazuje, že Epopej
je naopak dítě stále zatraceně živé.