Foto z filmu „Valerie a týden divů“ (ČSR, 1970, 73 min)Režie: Jaromil Jireš; scénář: Ester Krumbachová a Jaromil Jireš; výprava a kostýmy: Ester Krumbachová / Image from “Valerie and Her Week of Wonders” (CSR, 1970, 73 min) Direction Jaromil Jireš, screenplay Ester Krumbachová and Jaromil Jireš, production and costume design Ester Krumbachová

Kurátorský program Anji Kirschner, Francise McKee a Kerstin Stakemeier 

 

@ Kino Ponrepo

 

Vstup volný

 

Třetí ze série promítání a živých intervencí věnovaných Ester Krumbachové přináší trojici nezařaditelných kultovních filmů v žánru fantasy: „Freak Orlando“ (1981) režisérky Ulrike Ottinger volně zpracovává román Virginie Woolf „Orlando“; „ The Company of Wolves“ (Neil Jordon, 1984) stylizované, makabrózní převyprávění pohádky „O Červené Karkulce“, na jehož scénáři se podílela spisovatelka Angela Carter; a surrealistický hororový příběh dospívající dívky „Valerie a týden divů“ (1970) režiséra Jaromila Jireše. Na tomto filmovém zpracování pseudo-gotického románu Vítězslava Nezvala z roku 1935 se spoluprací na scénáři a jako tvůrce kostýmů a výpravy podílela Ester Krumbachová.

 

Všechny tři filmy spojuje schopnost aktualizovat své literární předlohy a propojit je s imaginací překračující konvenční požadavky moderní společnosti s jejími disciplinárními systémy a normativní sexuální estetikou. Sdílejí víru v ústřední postavení tzv. politiky „pornofilie“, která má své kořeny v pražské avantgardě třicátých let. Spisovatel a psychoanalytik Bohuslav Brouk společně s umělci jako Toyen a Jindřich Štýrský se tehdy snažili prosadit takzvanou pansexuální praxi. Náš program spojuje Broukův koncept sexualizace politiky s filmy Krumbachové, Carter a Ottinger a zároveň se snaží do této estetické politiky obscénnosti zahrnout i naši vlastní současnost.

 

Ester Krumbachová (1923-1996) byla klíčovou osobností Československé nové vlny, jejíž odkaz byl až do nedávna poněkud přehlížen. Její unikátní dílo z ní učinilo jednu z nejvlivnějších žen na pozadí evropské kinematografie šedesátých a raných sedmdesátých let. Série jednodenních kurátorských programů v kině Ponrepo reflektuje a obnovuje dialog o významu jejího odkazu.


PROGRAM:

I. ČÁST
15:00 | Úvodní slovo
15:30 | The Company of Wolves (režie: Neil Jordan, 1984, spoluautorka scénáře: Angela Carter), 95 min.
17:05 | Přestávka

 

II. ČÁST
17:30 | Úvodní slovo
18:00 | Valerie a týden divů (režie: Jaromil Jireš, 1970, spoluautorka scénáře, výprava a kostýmy: Ester Krumbachová), 77 min.
19:20 | Přednáška literárního historika Vladimíra Papouška k tématu sexuality v interpretaci Bohuslava Brouka.
20:00 | Přestávka: Podáváme✨Večerní speciál: limonáda dle původního receptu Ester Krumbachové🍸

 

III. ČÁST
21:00 | Živé vystoupení: BCAA system
21:30 | Freak Orlando (režie: Ulrike Ottinger, 1981), 126 min.

 

Projekce uvedou kurátoři Anja Kirschner, Francis McKee a Kerstin Stakemeier. Filmy budou promítány v originálním znění s anglickými nebo českými titulky.

*
„Fantastické pohlaví: Krumbachová, Carter, Ottinger“ pořádá Are | are-events.org a Národní filmový archiv za podpory Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kinematografie.

 

Komponovaný kurátorský program je součástí dlouhodobého projektu výzkumu pozůstalosti Ester Krumbachové, který probíhá ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, CCA Glasgow – Centrem pro současné umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Poděkování: The Emblem Hotel.