Lil Paleo a Young Nguen

 

Fascinace
Společná výstava dvou představitelů české graffiti scény, vystupujících na veřejnosti pod pseudonymy, kterou charakterizuje estetické i významové zkoumání elementárních znaků a textů, a jejich přenos skrze skleněné tabule do prostoru Nonstrop galerie.

 

Obecně je na graffiti v ulicích nazíráno kriticky, členové této subkultury to ale vidí jinak: dokážou rozlišovat obsahové a výrazové kvality jednotlivých tagů neboli základních značek – podpisů, chápou míru upřímnosti či naopak škrobenosti autorů těchto tagů nebo i rozsáhlejších kompozic, a v graffiti vidí významově mnohem víc než jenom pouliční vandalismus. V uměleckých kruzích už si graffiti svoje místo vydobylo, dokladem můžou být nedávné dražby Banksyho děl na londýnské aukci Sotheby's za horentní sumy. V psychologii a antropologii se dnes hovoří o neblahé absenci přechodových rituálů teenagerů v dnešní společnosti, což má svůj podíl na větším počtu „nedozrálých“ dospělých. Tyto kdysi dávno zapomenuté rituály byly spojeny s dávkou dobrodružství, nebezpečí a adrenalinu, s nutností projevit sílu a statečnost, ulovit zvíře. A tak není divu, že jako novodobá alternativa takové zkoušky dospělosti může zafungovat právě graffiti, které bylo vždycky nelegální, vzpurné a nepřizpůsobivé…a právě tato esence zakázaného ovoce tvoří její neodmyslitelnou a neodolatelnou podstatu.

LIL PALEO (1981)

Učitel výtvarné výchovy zabývající se písmem jako hlavním bodem komunikace. Zabývá se abstrakcí, koláží a novými formami graffiti. V této výstavě navazuje na svojí předchozí práci pramenící z inspirace vyrytými tagy v prostředcích MHD, jejich nahrazením rytou kresbou příslušníků rodiny a přenesením stínu této kresby do konkrétní změti podpisů. Zabývá se upřímností ryté linie jako spojnice mezi pravěkem a dneškem. Stěny jeskynních obydlí zde nahrazují skla různých vchodů, oken i paravanů a dávají prostor na přenesení motivů pravěkých lovců na kulisy dnešní reality. Důležitý je pouze vryp, linie a pocit, přenesený věky, ale stále aktuální, jako neměnné médium. Fascinace základním vrypem jako spojnice mezi pravěkem a současností. Vandalismus scratchů na sklech zastávek a oken. Lov jako základní podmínka pro uspokojení sytosti i ega. Skla nahrazující stěny jeskynních obydlí. Destrukce jako podmínka sdělení a vnímání. Plocha, linie, pocit.

YOUNG NGUEN (1978)

Legenda českého graffiti a street artu. Celý výtvarný život se zabývá posouváním hranic estetiky vyjádření na ulici. Dřívější doménou jsou komplikované abstraktní kompozice různých druhů autorských fontů. V poslední době se věnuje zkoumání obsahu původních forem písma počátků graffiti. V této výstavě se zaměřuje na sdělení, motto, obsah a pocit ze základního psaného textu. Využívá leptání do skla jako ekvivalent pouličních destruktivních tagů na sklech v ulicích.