Neprakta

Přednáška a komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Pavlem Ryškou. Akce proběhne za účasti sběratele, majitele plakátů, pana Jaroslava Kopeckého