SVĚTOVA 1 vyhlašuje výběrové řízení na experimentální výstavní projekt ve spolupráci s Fotograf Festivalem 2021 pro jednotlivce.

 

FF x S1: OPEN CALL

trvání projektu: březen 2021 – září 2021; v září zakončeno finální výstavou ve SVĚTOVA 1 v rámci programu Fotograf Festivalu 2021

lokalita projektu: SVĚTOVA 1, Praha 8 a okolí

 

Experimentální výstavní projekt ve spolupráci s Fotograf Festivalem 2021 je vstupem do problematiky gentrifikace města, její analýzou a pohledem na ni prizmatem přírodovědných metafor. Lokalita Libně je rapidně gentrifikována. Chceme tento proces pochopit, seznámit se s základními hráči v této oblasti a představit si město jako komplexní organismus. Podíváme se na růst města pomocí darwinovského pojetí evoluce, které jsme se všichni učili už na základní škole. Jak se různé subjekty navzájem ovlivňují, z čeho se skládá reakce celého organismu, z čeho se skládá evoluce?

 

V rámci výstavního projektu se budeme na Libeň dívat pomocí dvou přírodovědných metafor: představou města jako geologického útvaru a města jako ekosystému. První metafora nás zavede ke čtení vrstev městské hmoty a zaznamenávání stop historického vývoje, jež se usadily v prostoru Libně: sedimentace urbanistických a architektonických vizí (nebo jejich absence) či politických plánů (stejně jako jistého druhu politické krátkozrakosti). Zatímco perspektiva města jako geologického útvaru nám pomůže chápat minulosti a strukturu čtvrtě, druhá metafora – perspektiva města jako ekosystému – nám pak řekne více o dynamice současné a budoucí Libně: o tom, jaké symbiózy a predátorské vztahy ve čtvrti vznikají, zda se v ní o zdroje válčí, nebo zda jsou rozdělovány spravedlivě, jaké „potravinové řetězce” čtvrt chtě-nechtě udržuje při životě atd. Nabídne se nám tak svébytná analýza masivní gentrifikace, která v Libni aktuálně probíhá – analýza, jež bude čerpat rovným dílem z vědecké i umělecké představivosti.

 

Cílem tohoto projektu je užití „organického” myšlení a následná aplikace výzkumu v diskuzi o vztahu města, městské výstavby a plánování, ekosystému a klimatu.

 

Projekt hledá 6 participantů z různých uměleckých i neuměleckých a vědeckých oborů ve věku do 30 let. S nimi se v průběhu příštích měsíců setkáme s několika subjekty, které v Libni sídlí a aktivně formují její podobu. Tato setkání proběhnou online nebo fyzicky dle možností.

 

Projekt se uskuteční v období března až září roku 2021 a bude zakončen výstavou ve SVĚTOVA 1 v rámci programu Fotograf Festivalu 2021.

 

Součástí přihlášky je:

– Vyplněný formulář (odkazy na konci)

– Aktuální CV

– Portfolio nebo jiný dokument o praxi přihlašovatele

– Motivační dopis k tématu projektu (dobrovolný)

 

Participanty projektu vybere rada složená ze členů SVĚTOVA 1 a Fotograf Festivalu.

Závazné přihlášky, které budou obsahovat zmíněné údaje, zasílejte elektronicky se soubory v pdf. Předmět e-mailu napište ve formátu: „FF21 Vaše Jméno” a pošlete jej na e-mailovou adresu daniela@svetova1.cz nejpozději do 14. 2. 2020.

 

SVĚTOVA 1 a Fotograf Festival poskytují:

Finanční krytí na realizaci projektu

Kurátorský dohled

PR projektu

Produkci

Fotodokumentaci projektu

Honorář za participaci

Výsledky budou zveřejněny na FB stránkách SVĚTOVA 1 nejpozději do konce února 2020.

 

Soubory ke stažení:

Formulář přihlášky 

Formulář (FORM.docx) si stáhněte, vyplňte a odešlete spolu s dalšími soubory v pdf na e-mail daniela@svetova1.cz do 14. 2. 2021, př edmět e-mailu napište ve formátu: „FF21 Vaše Jméno”.

 

Uzávěrka: 14. 2. 2020

 

O FOTOGRAF FESTIVALU:

Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti. S kurátorem Lukášem Likavčanem chystáme 11. ročník, jehož tématem jsou možnosti zobrazení a čtení klimatických proměn.

 

O SVĚTOVA 1:

Jsme platforma pro umění mladé generace, kolektiv, který má prostor a cíl. Jsme umělci, kurátoři, produkční, grafičky. Řešíme současné krize, rozvíjíme mladou kulturu a sdružujeme lidi, kteří se chtějí podílet. Naše projekty vždy sestávají z kolektivních příspěvků formujících společný výsledek. Proto jsme se spojili s Fotograf Festivalem a s vámi, abychom společně lépe porozuměli komunitě a lokalitě, v níž žijeme.