Od 8. do 26. listopadu probíhá v prostoru Kampusu Hybernská mezinárodní vystava prací studentů Figurama 21, která se zabívá figurální tvorbou (kresba, malba, socha). Otevřeno od pondělí do soboty v čase od 13:00 – 19:00.

Mezinárodní výstava prací studentů FIGURAMA21 zaměřená na figurální tvorbu (kresba, malba, socha) porovnává přístup ke ztvárnění lidského těla na participujících vysokých uměleckých školách.

 

V prostorách Kampusu Hybernská proběhnou současně s výstavou prací studentů FIGURAMA21 i další doprovodné výstavy. Společná výstava prací pedagogů jednotlivých vysokých škol Artelerie či výstava prací laureátů Ceny Egona Schieleho za roky 2019 a 2020 spojená s jejich vyhlášením a další.

 

Po dobu výstavy budou v Kampusu Hybernská probíhat i workshopy a přednášky pedagogů, aktuální program sledujte na fb.

 

Od roku 2002 vydává FIGURAMA každoročně rozsáhlý katalog, ve kterém každá ze zúčastněných škol prezentuje práce studentů a jejich pedagogů za uplynulý rok a tím se katalog stává exkluzivní učebnicí figurální kresby a malby pro výtvarné školy.

 

Všechny akce proběhnou v souladu s aktuálními proticovidovými opatřeními, včetně kontroly OTN. Bez prokázáni bezinfekčnosti proti covid-19, nebude návštěvník vpuštěn do prostorů Kampusu Hybernská.