Ve spolupráci s dokumentaristou, režisérem a kurátorem Martinem Dostálem jsme pro vás připravili výstavu:

 

Filip Dvořák – David Hanvald – Evžen Šimera

 

Tito tři vizuální umělci nám předkládají klasické médium obrazu, které je neustále disponováno k novým a novým permutacím, ať už se pohybuje na dvojploše či přeteče do trojprostoru. Slovo experiment je už zajisté zastaralé, ale osvěžující pokrok v mezích malířského “zákona” nemá dispoziční omezení.

 

Evžen Šimera (1980) vydumal více či méně kontrolovaný a kreativně náhodný proces, držený koncepčně přesným krásně rozpíjejícím záměrem. To byla ta úspěšná série gravitačně stékajících kapek, stejně jako z gravitace na chvilinku vymknutých kapek ve stavu beztíže, která plnila Evženova plátna. Ale i páskové geometrie plnily předsevzetí vzniku obrazu bez malující lidské končetiny. Láska a pedagogické podnikavé aktivity omezily Evženovu “značkovou” produkci, aby se k ní stejně přirozeně vracel, jako ji opouštěl. To nové je tedy právě teď.

 

David Hanvald (1980) svými díly v řadě případů vychází ze hry – z barevných kostek stavebnice, a z racionálně-estetického přístupu k realitě a k realitě umění a k umění v realitě. Jeho obrazové konstrukce, stavěné přesně taženým, zkázněným a přesto živým, až expresivním gestem se modulují z předobrazů vizuální skutečnosti, ať už jde o dětskou stavebnici, modernistický obraz, modernistickou plastiku, modernistický design či z modernismu vycházející lidovou dovednost. Nechybí ovšem ani vizuální interpretace názvů obrazů, zamyšlení nad okraji děl, stíny a funkcí adjustace; v poslední době pak racionální textové kaligrafie.

 

Filip Dvořák (1990) se proslavil videem, v němž coby reinkarnovaný Caspar David Friedrich zápasí ve větru, sněhu a lesu s plátnem a obrazem. Stejně jako Evžen a David zkouší různé možnosti obrazu a obrazů, když se nebrání fragmentárním intervencím z minula, jako je gotická páska, barokní ornament nebo impresionistický stín ve světle. I on neudrží svoji překvapivou představivost a syntetickou dovednost na ploše obrazu a přestupuje i do třetí dimenze. Tenduje k minimalizujícím vizuálním sdělením, která viditelně i mentálně komplikuje. Významově i malířsky.

 

Tito tři umělci se k sobě komplementárně hodí natolik, že není možné nepodlehnout pokušení vystavit je dohromady a společně. Máme z toho docela radost. Proč? Je to definitivně krásné! Dopřejme si kafíčko.

 

Přijďte, těšíme se na vás! 

 

Kurátor, produkce: Martin Dostál, Andrea Krejčí

Komentovaná prohlídka: 8. 2. 2020 | 17:00 hod.

Vernisáž: 8. 2. | 20:00 hod.

Výstava: 8. 2. – 26. 4.

Artfest: 24. 4. – 26. 4.

 

O projektu

Projekt (PG – Potkat se v galerii: Projekt KPF-02-130) je spolufinancován z prostředků EU, konkrétně z fondu EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj). Fond malých projektů v česko-rakouském příhraničí je realizován formou jednoho společného projektu FMP pokrývajícího celé programové území a je řízen správci pro jednotlivé regiony. Správcem pro Jihomoravský kraj je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

Projekt má za cíl představit aktuální českou uměleckou tvorbu na rakouské straně hranice. Záměrem je komparace uměleckých trendů u nás a v Rakousku, zaujmout diváky a střetnout je při společné diskuzi o umění. Jedním ze zásadních cílů projektu je vytvoření sousedské komunity mezi občany Znojma a Retzu.