Filip Lang se volně pohybuje nejen v prostoru vytyčeném tradiční malbou, experimentuje také s grafikou, akvarelem a dalšími technikami. Jeho tvorbu v počátcích významně ovlivnila díla akademického malíře Svatopluka Slovenčíka a také tvorba grafika, fotografa a malíře Zdeňka Macháčka. V období let 2009–2014 se do jeho práce otisklo okolí jeho ateliéru v bývalém továrním areálu Svit Zlín. Industriální prostředí továrního komplexu se po krajinných a přírodních motivech stalo další přirozenou součástí jeho výtvarného světa.

 

Od roku 2006 je Lang členem hudebně – vizuálního sdružení Opuka, které mu skýtá možnost prověřovat své výtvarné cesty v rámci multimediálního prostoru. Staticky rámovaná výtvarná díla ožívají v projekcích, prosvětlených light-boxech, a dále zmnožují významy zvukového doprovodu. Pod značkou Diezweim v omezeném nákladu vydává ručně zpracovávané autorské materiály se zaměřením na tvorbu Opuky.

 

V roce 2017 instaloval v rámci galerijní a muzejní noci světelný modul “Druhý břeh” v parku na Benešově nábřeží ve Zlíně a v roce 2018 se spolkem Zvěřinec stejný modul postavil v přilehlém parku hostince Pod lipou ve Zlíně. S nástupem roku 2020 v novém ateliéru dokončuje cyklus vrstvených maleb ”Ostrovy”, které na sebe nechaly čekat pět let. Nová výstava proto dostává název Restart 2015/2020. Zároveň se věnuje výrobě nové generace prosvětlených boxů, jejichž soubor představí v posunutém termínu na terase 14. budovy KGVUZ (Baťův institut-Krajská galerie výtvarného umění Zlín) bývalého továrního areálu Svit Zlín.