VÝBĚR Z FILMOVÉ TVORBY

GIANFRANCA BARUCHELLA 

uvede Marcus Bergner

čtvrtek  10.11.  od 18:00

 

Program:

1) Marcus Bergner: Úvod k filmům G. Baruchella

2) Perforce

(1968, barevný, se zvukem, 12 min; bez dialogů)

Mytologické a teleologické prvky performativně i poeticky splývají v
tomto důležitém politickém krátkém filmu z šedesátých let .

3) Un’altro giorno, un’altro giorno, un’altro giorno

(2007, HDV, barevný, se zvukem, 42 min., v původním znění (it), anglické titulky)

Experimentální dokumentární film se dotýká otázek času a politické
imaginace. Nedávný snímek, který byl natáčen ve věznicích v Římě a v
Laziu.

4) diskuse a, pokud bude publikum dost odvážné a odpočaté, možná i filmový přídavek

 —

Gianfranco Barcuchello se narodil v roce 1923 v
Livornu, žije a pracuje v Římě. Jeho obrazy, asambláže, filmy/videa jsou
součástí sbírek velkých muzeí po celé Evropě a Americe. Baruchello byl
klíčovou postavou italské umělecké scény od počátku šedesátých let.
Spolu s Henrym Martinem vydali knihy How to Imagine: A Narrative on Art and Agriculture  (1983), Why Duchamp: An essay on Aesthetic Impact (1985) a Fragments of a Possible Apocalypse (1978).

Filmy uvede Marcus Bergner, australský umělec a
režisér, nyní vyučující experimentální film na FAMU. V současné době
take probíhá jím připravená a vedená série literárně / kulinářských
workshopů Vaření knih v Galerii Školská 28 v Praze.

VEČER PROBĚHNE V ANGLICKÉM JAZYCE