ARTWALL:LINK a ARTWALL:IN TRANSIT jsou doprovodné výstavní projekty galerie Artwall, které jsou od poloviny dubna do konce května umístěny v prostorách pražské městské hromadné dopravy. V rámci projektů se veřejnosti představuje celkem 18 českých i zahraničních umělců, jejichž práce jsou vystaveny na plochách běžně využívaných k reklamním účelům. 250 tramvajových plakátů a 10 citylightů umístěných v protorách mhd dávalo v období duben – květen 2012 vzniknout dočasnému výstavnímu prostoru, přístupnému všem cestujícím po celé Praze. Na finisáži projektu budou všechna tato díla představena pod jednou střechou.