Tiché sdílení myšlenek je projekt, který si klade otázky o prostupnosti času, simultaneitě a prolínání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Skládá se z výstavy Gebettet a performativního představení while we fall asleep, které tématicky zpracovávají stav spánku, a s jehož pomocí zkoumají vztah ke světu a sobě navzájem.

 

Gebettet tvoří čtyřdílná instalace, jež vznikla jako reakce na nalezení lůžek na spaní z 19. století, a zvuková kompozice složená z terénních nahrávek jejich venkovského okolí. Výstava vytváří otevřený prostor pro setkání v danou chvíli hledá průsečíky mezi individuální zkušeností a kolektivní pamětí.

 

while we fall asleep je spánkovým rituálem, pozvánkou k vzájemnému sdílení zkušeností mezi bděním a spánkem. Film, u kterého usnete. Melodie, která doprovází celou noc. Text.

 

Noční performance while we fall asleep proběhne 16. 07. od 21:30 hod.

– vezměte si prosím spací pytel, polštář a karimatku na spaní

– pokud bude pršet, noční představení se bude konat uvnitř (v takovém případě se prosím ujistěte, že máte s sebou negativní test Covid-19 nebo doklad o očkování)

– můžete zůstat celou noc nebo odejít tak brzy nebo tak pozdě, jak si přejete.

– ráno bude společná snídaně

 

Projekt flüstern – Silent Sharing finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Česko-německý fond budoucnosti.

 

Zvláštní poděkování patří INI Project galerii.